Wit Arjaentje

Jaar 2016
Opdrachtgever Barbara van Dijk

Wit Arjaentje is een middeleeuwse kerk. De huidige naam is ontleend aan de enige fresco die bewaard is gebleven. De fresco beeldt de Heilige Adrianus af met zijn voet op een leeuw en een zwaard en schild in zijn handen. Met veel respect voor de historie en liefde voor de plek heeft Barbara van Dijk het beheer en onderhoud van de kerk op zich genomen, ook stelt ze de kerk open voor gebruik en verhuur. Trouwen of rouwen, verwelkomen of afscheid nemen krijgen van haar aandacht en tijd.

www.witarjaentje.nl

De kerk stelt zich geregeld open voor exposities en intieme concertjes waardoor ik bekend was met de kerk. Toen ik in 2016 ging trouwen kwam ik in contact met Barbara. Haar liefde voor het gebouw vond ik zo bijzonder dat ik het belangrijk vond om dit ook in de identiteit naar buiten toe te laten zien. Ook was het belangrijk om duidelijk te laten zien waar de kerk voor gebruikt kan worden.

De basis van het logo is een vorm die afgebeeld is op een steen in de kerk. Daarin het typerende silhouette van de kerk, die velen in de omgeving herkennen. De vorm is ook een beeldelement dat terugkomt op de website en visitekaartjes waarin de activiteiten staan die mogelijk zijn in de kerk.

  • Logo

  • Logo en beeld kerk

  • Logo in de huisstijl kleuren

  • Visitekaartje

  • Website van Wit Arjaentje